Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Meting van brongeluid windmolens

7 mei 2020

Het brongeluid van de windmolens wordt gemeten. Deze metingen worden volgens de huidige planning komende maandag en dinsdag (11 en 12 mei) verricht in opdracht van Enercon, de leverancier van de windmolens. Mogelijk kan dit langer duren als de windcondities tijdens deze dagen niet goed genoeg zijn voor een zorgvuldige meting.

Microfoon en meetmast in het gebied
De meting wordt verricht bij twee windmolens. Er wordt een microfoon van circa een meter in doorsnee op de grond gelegd. Deze ligt op circa 150 meter afstand van de windmolen waaraan wordt gemeten. Hieronder ziet u een foto van een dergelijke microfoon (tekst loopt door onder de afbeelding):

Veenwieken 1

Verder wordt een meetmast van tien meter hoog geplaatst in het gebied rondom de windmolen. Deze wordt met ankerlijnen aan de grond vastgemaakt. Hieronder ziet u een afbeelding van een dergelijke meetmast (tekst loopt door onder de afbeelding):

Veenwieken 2

Controle van opgegeven brongeluid
Deze meting wordt uitgevoerd volgens een protocol dat voor dergelijke metingen geldt. Door hier aan te voldoen, kan goed worden gecontroleerd wat het brongeluid van de windmolens is.

Met het brongeluid wordt het geluid bedoeld dat dichtbij de windmolen wordt geproduceerd. In de planvorming van Windpark De Veenwieken is, zoals bij elk windpark, uitgegaan van een bepaald brongeluid. Aan de hand hiervan is berekend of het windpark aan de geluidsnormen kan voldoen.

Bij de certificering van dit type windmolen is een dergelijke brongeluidmeting reeds uitgevoerd. Er wordt nu een extra controlemeting verricht specifiek bij Windpark De Veenwieken om zeker te weten dat het brongeluid overeenkomt met het brongeluid uit de typecertificering. In de vergunning voor het windpark is ook opgenomen dat een dergelijke meting moet worden uitgevoerd.