Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Wat is het rijksbeleid ten aanzien van windenergie?

De rijksoverheid heeft een doelstelling van 6.000 MW windenergie op land in 2020 en werkt daarnaast aan het realiseren van nog eens 6.000 MW op zee.

Voor 2030 is de doelstelling dat er in dat jaar 49 procent minder CO2 wordt uitgestoten in Nederland. Daarvoor zijn onder andere nog meer windmolens op land nodig.