Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Veroorzaken de windturbines ook slagschaduw?

Als de zon op de mast en de rotor van een windturbine schijnt, veroorzaakt dit een (bewegende) schaduw die in de loop van de dag met de zon meedraait. Dit wordt slagschaduw genoemd. Als slagschaduw op het raam van een woning valt, kan de wisseling tussen schaduw en zon hinderlijk zijn, doordat deze wordt ervaren als flikkering. De kans dat slagschaduw voorkomt is in het voor- en najaar het grootst, omdat dan de zon lager aan de hemel staat.


Een woning van derden in de omgeving van het windpark wordt maximaal zes uur per jaar geraakt door slagschaduw. In de ontwikkelfase van het windpark is onderzocht welke woningen kunnen worden geraakt door de slagschaduw en hoe vaak. Als zij meer dan zes uur slagschaduw per jaar kunnen krijgen, worden de windmolens vaak genoeg stilgezet om te zorgen dat deze norm van zes uur per jaar per woning niet wordt overschreden. 


Niet alle woningen in de omgeving van een (of meerdere) windmolen(s) hoeven te maken te krijgen met slagschaduw. Aan de hand van rekenmethodes is van tevoren vast te stellen op welke dagen en op welk moment van de dag er slagschaduw kán optreden, maar of de slagschaduw dan ook daadwerkelijk optreedt, hangt af van de volgende punten:

 

  • of die dagen onbewolkt zijn;
  • of er op die dagen genoeg wind is om de molens te laten draaien;
  • uit welke hoek de wind komt: dit bepaalt namelijk de stand van de turbinerotor ten opzichte van de zon;
  • waar de woning zich bevindt ten opzichte van de turbine.