Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Hoe kan ik planschade verhalen?

De juridische grondslag voor planschade is artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening. De procedure voor het vragen van planschade, de schade zoals waardedaling van woningen, is gekoppeld aan de ruimtelijke besluitvorming (de vaststelling van het inpassingsplan en het bestemmingsplan). Op grond van deze besluitvorming wordt de realisatie van windmolens mogelijk gemaakt.

Als een omwonende meent dat dit tot planschade leidt, kan een planschadeverzoek worden ingediend bij de gemeente Ommen (indien het betrekking heeft op de windmolens op grondgebied van de gemeente Ommen) of Hardenberg (indien het betrekking heeft op de windmolens op grondgebied van de gemeente Hardenberg).

 

De gemeente Ommen stuurt het planschadeverzoek vervolgens door naar de provincie Overijssel, omdat de provincie via het inpassingsplan de windmolens op grondgebied van de gemeente Ommen planologisch mogelijk heeft gemaakt. De gemeente Hardenberg neemt de planschadeverzoeken zelf in behandeling.

De definitieve planschade wordt door een onafhankelijk bureau, door de overheden te benoemen, vastgesteld nadat een verzoek om planschade is ingediend.

Voor het bedrag van de huidige planschade risico analyse (€ 150.000,-) staan de initiatiefnemers garant.