Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Hoeveel CO2 uitstoot wordt vermeden door de opgewekte windenergie?

Per miljoen opgewekte kWh bespaart windenergie in Nederland jaarlijks circa 580 ton CO2 ten opzichte van bestaande energiecentrales. In vergelijking met de modernste zeer schone gasgestookte centrales is de besparing iets lager, circa 370 ton CO2. Het CBS rekent met een besparing van 556 ton CO2 ten opzichte van fossiel opgewekte elektriciteit.

De windmolens wekken per stuk gemiddeld 6,6 miljoen kWh op per jaar. Eén windmolen levert dus een besparing op van tussen de 2.400 en 3.800 ton CO2, afhankelijk van de energiecentrale waarmee het wordt vergeleken.