Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Hoe werkt de financiële participatie?

De realisatie van een windpark heeft impact op het landschap. Daarom vinden zowel gemeente Hardenberg en provincie Overijssel het belangrijk dat de initiatiefnemers investeren in de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving, zodat het gebied ook in de toekomst aantrekkelijk blijft om in te wonen en te ondernemen. Dit is vastgelegd in de provinciale regeling Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). Daarnaast bieden wij – de initiatiefnemers – de bewoners van het gebied de mogelijkheid om te participeren in het windpark.


Kwaliteit gebied verbeteren

De gemeente en provincie hebben met De Wieken en Raedthuys afgesproken dat er een financiële bijdrage aan de landschappelijke ontwikkeling van het gebied de Veenwieken en omgeving wordt geleverd. Zodra de windmolens draaien, storten De Wieken en Raedthuys een bedrag van € 1.500,- per Megawatt per jaar, gedurende een periode van 10 jaar, in een fonds. Het is de bedoeling dat de bestemming van dit geld samen met de bewoners en belanghebbenden wordt gezocht. Hiervoor zijn in de eerste helft van 2015 werkateliers gehouden, waar is besproken hoe en op welke manier de kwaliteit van het gebied kan worden verbeterd. Omwonenden hebben aangegeven hierover graag verder te willen praten wanneer de plannen voor windpark De Veenwieken definitief ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Hardenberg en de Provinciale Staten van Overijssel worden voorgelegd. Dit is naar verwachting in het voorjaar van 2017. Dan krijgen de werkateliers een vervolg.


Participeren

Voor bewoners van het gebied zijn verschillende manieren om te participeren in windpark De Veenwieken. De Wieken en Raedthuys willen hier samen met de bewoners invulling aan geven. De Wieken en Raedthuys werken een plan uit, waarbij belanghebbenden die dichterbij het windpark wonen meer kunnen profiteren dan bewoners die op grotere afstand wonen. Dit plan wordt aan Gedeputeerde Staten en het college van B&W voorgelegd. Daarna willen De Wieken en Raedthuys in het najaar opnieuw met de omwonenden in gesprek. Wilt u hierover meedenken? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.