Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Wat doet Atelier Overijssel?

AtelierOverijssel coördineert de Werkateliers die tot doel hebben om te bepalen waaraan de gelden van het KGO-fonds besteed zullen worden. In de Werkateliers wordt met bewoners en betrokkenen nagedacht over welke investeringen in de omgeving het best passen om het gebied ook naar de toekomst toe aantrekkelijk te houden om in te wonen en te ondernemen.  De ideeën voor investeringen uit de werkateliers kunnen (deels) worden gerealiseerd met geld uit een fonds dat beschikbaar komt zodra de windmolens draaien. Het resultaat van de werkateliers is allereerst een kaart met plaatsen en onderwerpen die in de omgeving aandacht verdienen of waardevol zijn.  Daarnaast wordt er een lijst opgesteld met mogelijke investeringen die de omgeving kunnen versterken. Ook wordt in de werkateliers besproken hoe de zeggenschap van bewoners en betrokkenen over het fonds georganiseerd wordt.