Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Welke stappen nog te zetten

Financiële participatie en waarborgcommissie

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan en inpassingsplan voor het windpark zijn er moties aangenomen waarin is vastgelegd dat samen met de bewoners van het gebied wordt gekeken naar een passende bestemming voor het geld dat beschikbaar komt vanuit het windpark. Ook is een waarborgcommissie opgericht die tijdens de bouw en exploitatie van het windpark de leefbaarheid in de gaten houdt. Lees meer hierover op de website van de gemeente Hardenberg