Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Omgeving & participatie

Wij vinden het belangrijk dat de omgeving wordt betrokken bij het windpark, zowel bij het proces als bij de mogelijkheid om financieel te participeren in het windpark.


Communicatie rondom het proces
Wij als initiatiefnemers vinden het belangrijk om contact te zoeken en te houden met de omgeving. Op 8 april 2015 is een informatiemarkt georganiseerd over het windpark. Hier werd in 2016 vervolg aan gegeven door een informatieavond over de stand van zaken van het windpark en over participatie. Ook zijn in 2015 excursies georganiseerd naar een windpark met vergelijkbare afmetingen. Naast de informatiemarkt en excursies hebben wij de direct omwonenden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. De direct omwonenden zijn de bewoners van de omliggende straten van het plangebied. Dat zijn (delen van) Ommerkanaal Oost, Ommerkanaal, Schapendijk, Driehoekweg, Van Rooijens Hoofdwijk, Zestiende Wijk en de Verlengde Zestiende Wijk.

 

Heeft u interesse om op de hoogte te blijven van de voortgang van het windpark, dan kunt u dat laten weten via ons mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt via dit mailadres ook aangeven wat u belangrijk vindt ten aanzien van communicatie met de omgeving over het windpark. Wij zien uw reactie graag tegemoet! Natuurlijk kunt u ook de laatste stand van zaken volgen via de website.


Meedenken en meedoen

De realisatie van een windpark heeft impact op het landschap. Daarom vinden zowel gemeente Hardenberg en provincie Overijssel het belangrijk dat de initiatiefnemers investeren in de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving, zodat het gebied ook in de toekomst aantrekkelijk blijft om in te wonen en te ondernemen. Dit is vastgelegd in de provinciale regeling Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). Daarnaast bieden wij – de initiatiefnemers – de bewoners van het gebied de mogelijkheid om te participeren in het windpark. 


Kwaliteit gebied verbeteren

De gemeente en provincie hebben met De Wieken en Raedthuys afgesproken dat er een financiële bijdrage aan de landschappelijke ontwikkeling van het gebied de Veenwieken en omgeving wordt geleverd. Zodra de windmolens draaien, storten De Wieken en Raedthuys een bedrag van € 1.500,- per Megawatt per jaar, gedurende een periode van 10 jaar, in een fonds. Het is de bedoeling dat de bestemming van dit geld samen met de bewoners en belanghebbenden wordt gezocht. Hiervoor zijn in de eerste helft van 2015 werkateliers gehouden, waar is besproken hoe en op welke manier de kwaliteit van het gebied kan worden verbeterd. Omwonenden hebben aangegeven hierover graag verder te willen praten wanneer de plannen voor windpark De Veenwieken definitief ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Hardenberg en de Provinciale Staten van Overijssel worden voorgelegd. Toen kregen de werkateliers een vervolg.

Participeren
Voor bewoners van het gebied zijn verschillende manieren om te participeren in windpark De Veenwieken. De Wieken en Raedthuys willen hier samen met de bewoners invulling aan geven. De Wieken en Raedthuys werken een plan uit, waarbij belanghebbenden die dichterbij het windpark wonen meer kunnen profiteren dan bewoners die op grotere afstand wonen.