Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

 • Windpark De Veenwieken
 • Windpark De Veenwieken

Zonnepark De Veenwieken

Het idee in het kort
Zonnepark De Veenwieken is een initiatief van duurzaam energiebedrijf Pure Energie. Het idee voor dit zonnepark vloeit voort uit Windpark De Veenwieken. Pure Energie realiseert vier van de tien windmolens. Hierdoor hebben wij contact met de betreffende eigenaar van de gronden waar windmolens komen. Deze grondeigenaar staat ook open voor een zonnepark.
Door windmolens en een zonnepark te combineren, kan er op deze locatie meer duurzame energie worden opgewekt. Dat is een extra bijdrage aan de omschakeling naar een duurzame energievoorziening en de reden waarom wij dit initiatief voor dit zonnepark hebben genomen. 

Een belangrijk onderdeel van het plan is dat de omgeving mede-eigenaar kan worden van het zonnepark, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie.

 • Beoogde omvang zonnepark: 20 hectare.
 • Verwachte jaarproductie: 20 miljoen kilowattuur (25 procent van elektriciteitsverbruik in gemeente Ommen).
 • Beoogde locatie: klik hier voor een plattegrond (de tien stippen op de kaart zijn Windpark De Veenwieken, de blauwe rechthoek het beoogde zonnepark).
 • Visualisaties van het beoogde zonnepark: klik hier. (klik hier voor een korte instructie voor het bekijken van de visualisaties)
 • Vragen en contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Projectleider: Henk Schoonvelde, tel. 053-4341200 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Vraag en antwoord over zonnepark De Veenwieken: klik hier.
 • Aanmelden voor nieuwsbrief: klik hier.

 

Nieuws en stand van zaken

 

22 mei 2019

Stand van zaken

Op 23 januari 2019 organiseerden we een eerste informatieavond over dit zonnepark en op 4 februari 2019 verstuurden we onze eerste nieuwsbrief. Sindsdien is er geruime tijd verstreken, vandaar dit nieuwsbericht over de stand van zaken.

De afgelopen tijd hebben we met name de opmerkingen die tijdens de informatieavond zijn gemaakt, laten bezinken. Er was kritiek van een aantal aanwezigen op onder andere dit initiatief in het algemeen en ons idee voor financiële participatie via een coöperatie. In de periode na de informatieavond hebben we nog contact gehad met enkele bewoners. Ook die opmerkingen laten we bezinken.

We vinden het hierbij belangrijk om te melden dat er, net als ten tijde van de informatieavond, nog geen vergunning is aangevraagd voor het zonnepark en dat er dus geen formele procedure loopt. Dit initiatief verkeert nog in een pril stadium.

 

Meedenken over het plan blijft mogelijk
Tijdens de informatieavond en in de eerste nieuwsbrief meldden we dat we graag het plan concreet maken in samenspraak met de omgeving. Deze uitnodiging staat nog steeds. Wie hierover met ons – vrijblijvend – in gesprek wil, kan dat melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Suggesties, opmerkingen of vragen blijven tevens welkom op dat e-mailadres.

Intussen onderzoeken we of we naar aanleiding van de geuite vragen, opmerkingen en kritiek ons idee kunnen aanpassen zodat hieraan tegemoet wordt gekomen. Als we daarmee een stap verder zijn gekomen, melden we dat via onze nieuwsbrief en website. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

 

4 februari 2019

Terugblik op informatiebijeenkomst, visualisaties en vervolg

De eerste informatieavond waarop we ons idee voor dit zonnepark toelichtten, is drukbezocht. Er waren circa 50 mensen – voor het merendeel omwonenden - aanwezig in het buurthuis Ommerkanaal. Wij kijken terug op een goede bijeenkomst. Er zijn veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt door de aanwezigen, omwonenden maakten duidelijk wat hun eerste gedachten en vragen zijn naar aanleiding van ons initiatief. Dat vinden we belangrijk om te horen.
We beseffen dat er omwonenden zijn die kritisch zijn op dit zonnepark. Zij gaven tijdens deze bijeenkomst aan niet te willen dat het zonnepark wordt gerealiseerd. We waarderen dat mensen open hebben gesproken over hun overwegingen daarbij en wat ons betreft kwam het gesprek – ondanks dat we inhoudelijk van mening kunnen verschillen – goed op gang. In onze beleving was de sfeer op deze bijeenkomst goed. Enkele bezoekers gaven aan het te waarderen dat we in een vroegtijdig stadium de omgeving informeren over en betrekken bij dit initiatief.
We hebben een verslag gemaakt van de bijeenkomst. Klik hier om dat verslag te lezen.
Verder vindt u hier de presentatie die we tijdens deze avond hebben gegeven.

Aanmelden voor nieuwsbrief
We verspreiden per e-mail nieuwsbrieven over dit zonnepark. Dit is dus een andere nieuwsbrief dan over het windpark en geïnteresseerden moeten zich hiervoor apart aanmelden. Via onze website is het mogelijk aan te melden voor de nieuwsbrief, zie de tekst hierboven onder het kopje 'Het idee in het kort'. 
Als u zich aanmeldt, vult u uw e-mailadres in. U krijgt daarna een e-mail met daarin een link om uw inschrijving te bevestigen. Pas als u op die link klikt, bent u ook daadwerkelijk ingeschreven voor de nieuwsbrief.
Dat geldt ook voor mensen die zich tijdens de informatieavond hebben aangemeld voor de nieuwsbrief. Zij moeten wel op de link in de e-mail klikken die zij hebben ontvangen.

Visualisaties
Tijdens de informatieavond lieten we visualisaties zien van het beoogde windpark. Helaas werkte de visualisatie vanaf één punt – Driehoekweg Noord – niet. Zoals toegezegd, publiceren we een link naar de visualisaties zodat iedereen deze kan bekijken. Klik daarvoor hier.

Hieronder staat een korte handleiding voor het bekijken van de visualisaties. Als u hier vragen over hebt, neemt u dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 1. Klik in het beginscherm op ‘Kaart’.
 2. U ziet dan de vier locaties van waar u de visualisaties kunt bekijken:
  - Schapendijk
  - Ommerkanaal
  - Driehoekweg Noord
  - Driehoekweg Zuid
 3. Klik op één van de locaties naar keuze om de visualisaties te bekijken.
 4. Links onderin beeld ziet u de verschillende opties:
  - Klik op ‘Huidige situatie’ om het gebied te zien zonder windmolens en zonnepark.
  - Klik op ‘Situatie turbines’ om visualisaties van Windpark De Veenwieken te zien.
  - Klik op ‘Situatie Zonnepanelen en Turbines’ om visualisaties van het windpark en het zonnepark samen te zien.
  - Klik op ‘Situatie Totaalbeeld’ om het windpark en het zonnepark te zien waarbij er een bosschage om het zonnepark staat.
 5. Links bovenin beeld kunt u op ‘Kaart’ klikken om terug te gaan naar het overzicht en één van de andere gezichtspunten zoals genoemd bij 2. te bekijken.

Als u een visualisatie bekijkt, kunt u het beeld ook bijdraaien en inzoomen met behulp van de muis op uw computer.

Vervolg: we gaan graag weer in gesprek
Zoals weergegeven in het verslag van de informatieavond, hebben omwonenden zorgen geuit over de mogelijke hinder die het zonnepark kan veroorzaken. Daarbij kan worden gedacht aan de lichtschittering als de zon op de panelen valt. We gaan daarover graag in gesprek met omwonenden om samen een oplossing te bedenken. Daarbij kan worden gedacht aan hogere begroeiing rondom het zonnepark die ook in de winter groen blijft.

Een ander punt is financiële participatie. We bieden ruimte voor de omgeving om via een energiecoöperatie deel te nemen in het zonnepark. Tijdens de informatieavond plaatsten sommige inwoners daar vraagtekens bij, onder meer omdat zij benadrukken dat je als omwonende dan wel geld beschikbaar moet hebben om te kunnen mee-investeren. Lees meer daarover in het verslag van de informatieavond.
Ook hierover gaan wij graag in gesprek met omwonenden. Welke vormen van financiële participatie zijn mogelijk en sluiten wellicht beter aan bij het gebied? Dat willen we samen onderzoeken.

We nodigen iedereen die hierover of over andere thema’s met ons over in gesprek wil van harte uit om contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

8 januari 2019

Informatiebijeenkomst over zonnepark

Duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie organiseert op woensdag 23 januari 2019 een informatiebijeenkomst over zonnepark De Veenwieken. Deze bijeenkomst wordt gehouden in dorpshuis Ommerkanaal, Ommerkanaal West 22 in Ommen en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Het zonnepark is beoogd tussen de twee zuidelijke windmolens van Windpark De Veenwieken, ten zuiden van Dedemsvaart. Het idee verkeert in een pril stadium. Eerst wil Raedthuys Pure Energie in gesprek met de omgeving. Daarom organiseert het energiebedrijf deze informatiebijeenkomst op 23 januari.

Het idee voor dit zonnepark vloeit voort uit Windpark De Veenwieken. Raedthuys Pure Energie realiseert vier van de tien windmolens. Hierdoor heeft het bedrijf contact met de betreffende eigenaar van de gronden waar enkele windmolens komen. Deze grondeigenaar staat ook open voor een zonnepark. Door windmolens en een zonnepark te combineren, kan er op deze locatie meer duurzame energie worden opgewekt. Dat is een extra bijdrage aan de omschakeling naar een duurzame energievoorziening en daarom heeft Raedthuys Pure Energie dit initiatief genomen.

De beoogde omvang van het zonnepark is circa 20 hectare. Het is nog niet besloten of het in een zogeheten zuid-opstelling of oost-west-opstelling wordt geplaatst. Bij een zuid-opstelling staan de zonnepanelen gericht op het zuiden. Bij een oost-west-opstelling is de ene helft van de zonnepanelen gericht naar het oosten en de andere helft naar het westen.
De verwachte opbrengst van een zonnepark van deze beoogde omvang is 20 miljoen kilowattuur per jaar. Inwoners en bedrijven in de gemeente Ommen verbruikten in 2017 samen circa 81 miljoen kWh. Als het zonnepark 20 miljoen kWh per jaar opwekt, is dat evenveel als 25 procent van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Ommen.

Het idee verkeert nog in een pril stadium. Er is nog geen vergunning aangevraagd, er loopt geen formele procedure. Raedthuys Pure Energie wil eerst met de omgeving in gesprek en horen welke gedachten, vragen en ideeën er leven over dit idee bij omwonenden, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Ook wil het bedrijf in samenspraak met de omgeving het plan concreet maken. Zo kan er bijvoorbeeld worden gesproken over de landschappelijke inpassing en de wijze waarop de omgeving financieel participeert. Raedthuys Pure Energie heeft het idee om 25 procent van het zonnepark beschikbaar te stellen aan de omgeving, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie.

Tijdens de bijeenkomst op 23 januari kan Raedthuys Pure Energie een nadere toelichting geven op dit initiatief en ook visualisaties laten zien van hoe het zonnepark eruit kan zien. Daarnaast is het bedrijf benieuwd naar vragen, opmerkingen en suggesties vanuit de omgeving. Ook bespreekt Raedthuys Pure Energie graag de mogelijkheden voor landschappelijke inpassing en financiële participatie.

Een exacte planning voor het zonnepark is er nog niet. Aan de hand van het gesprek met de omgeving wordt duidelijker hoe het plan kan worden ingevuld en wat de planning kan zijn. Via nieuwsbrieven zal Raedthuys Pure Energie geïnteresseerden op de hoogte houden. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via de link bovenaan deze webpagina.
Vragen, opmerkingen en suggesties zijn zeker welkom, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..