Windpark De Veenwieken staat in het gebied tussen Dedemsvaart, Ommen en Hardenberg. Het windpark staat deels in de gemeente Hardenberg en deels in de gemeente Ommen.

Het plangebied ligt ten zuiden van Dedemsvaart en wordt globaal begrensd door de Verlengde Zestiende Wijk, de Van Rooijens Hoofdwijk/Driehoekweg, de N36, de Schapendijk en het Ommerkanaal. Op onderstaande plattegrond staan de locaties van de tien windmolens aangegeven.

Plattegrond Windpark De Veenwieken
Plattegrond Windpark De Veenwieken

Hieronder een foto van het windpark:

Windmolens Veenwieken
Windmolens Veenwieken