Nadat de bouw van het windpark in januari begon, zijn de windmolens eind 2019 / begin 2020 in gebruik genomen.

Welke stappen nog te zetten:

Financiële participatie

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan en inpassingsplan voor het windpark zijn er moties aangenomen waarin is vastgelegd dat samen met de bewoners van het gebied wordt gekeken naar een passende bestemming voor het geld dat beschikbaar komt vanuit het windpark. Ook is een waarborgcommissie opgericht die tijdens de bouw en exploitatie van het windpark de leefbaarheid in de gaten houdt. Lees meer hierover op de website van de gemeente Hardenberg