Geschiedenis windpark

De provincie Overijssel heeft in 2001 een verkenning laten uitvoeren naar mogelijke locaties voor windmolens in Noordoost Overijssel. Het gebied van windpark De Veenwieken is gelegen in één van deze locaties. De provincie heeft door middel van de omgevingsvisie de gebieden vastgelegd die kansrijk worden geacht voor windenergie, waaronder het gebied van Windpark De Veenwieken.

In 2013 hebben zowel de Provinciale Staten van de provincie Overijssel als de gemeenteraad van Hardenberg ingestemd met het verzoek medewerking te verlenen aan de plaatsing van 10 windmolens in Windpark De Veenwieken.

Op 20 december 2017 heeft de Raad van State de ingediende beroepen tegen het inpassingsplan, bestemmingsplan en de vergunningen ongegrond verklaard. Daarmee werden deze onherroepelijk en mocht het windpark worden gebouwd. 

Begin december 2018 nam Windunie samen met Greenchoice en het ABN Amro Energy Transition Fund een 100% belang in besloten vennootschap De Wieken. De Wieken heeft zes en Pure Energie vier van de in totaal tien windmolens ontwikkeld. 

In 2019 begon de bouw van de windmolens en eind 2019 werden de eerste windmolens in gebruik genomen. Vanaf begin 2020 draaien alle windmolens van windpark de Veenwieken volledig.