Pure Energie

Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf uit Enschede. De missie van het bedrijf is een toonaangevende bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een stabiele, duurzame en toekomstvaste energievoorziening in Nederland. Sinds 1995 zet Pure Energie zich in om onder andere windenergieprojecten te realiseren. Inmiddels is Pure Energie uitgegroeid tot een onderneming die de kracht van alle specialismen bundelt: van ontwikkeling, financiering, verzekering, bouw en beheer van duurzame energieprojecten en de levering van duurzame energie. Pure Energie investeert niet alleen in windenergieprojecten, maar bijvoorbeeld ook in projecten op het gebied van zonne-energie. Inmiddels heeft Pure Energie al vele windmolens gebouwd en zal er de komende jaren nog meer gaan bouwen in Nederland, waarmee de productie van groene stroom meer dan verdubbelt. Zie voor meer informatie www.pure-energie.nl.

De Wieken

Sinds begin 2000 was de Initiatiefgroep Windenergie Verlengde Zestiende Wijk, ook wel IWVZW genoemd, actief bezig met het ontwikkelen van een initiatief voor windenergie in het provinciale zoekgebied voor windenergie. Dit resulteerde onder andere in het formeel indienen van een verzoek voor het plaatsen van windturbines in het gebied Dedemsvaart-Zuid in de gemeente Hardenberg in 2011. In 2014 heeft Initiatiefgroep Windenergie Verlengde Zestiende Wijk een aanvullende partner gevonden in de vorm van windturbinefabrikant Enercon. Gezamenlijk zetten zij de ontwikkeling voort onder de naam De Wieken B.V. Begin december 2018 nam Windunie samen met Greenchoice en het ABN Amro Energy Transition Fund een 100% belang in besloten vennootschap De Wieken. 

De betrokken overheden en hun rol bij windpark De Veenwieken:

Gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg streeft met het programma Duurzaam Hardenberg naar een energieneutraal Hardenberg. Dit betekent dat alle energie die binnen de gemeentegrenzen wordt gebruikt, in de gemeente zelf of in de regio duurzaam wordt opgewekt. De toename van productie van duurzame energie productie ziet de gemeente als van groot belang voor het halen van de doelstellingen van het programma Duurzaam Hardenberg. Wind is een belangrijke bron voor het opwekken van duurzame energie. De realisatie van windpark De Veenwieken levert een grote bijdrage aan de doelstelling. Daarom werkt de gemeente Hardenberg mee aan de ontwikkeling van windpark De Veenwieken. Meer informatie over de gemeente en het windpark is te vinden op www.hardenberg.nl/windenergie. Voor meer informatie over de gemeente en de inzet voor duurzame energie, klik hier.

Provincie Overijssel

Wind is een belangrijke bron voor het opwekken van duurzame energie en het vermijden van de uitstoot van het broeikasgas CO2. De provincie Overijssel heeft met het Rijk en andere overheden afgesproken zich in te zetten voor het plaatsen van windmolens met een gezamenlijk vermogen van ten minste 85,5 Megawatt (MW) in 2020. Momenteel staan er in Overijssel elf windmolens opgesteld met een vermogen van 30 MW en zijn er verschillende projecten in voorbereiding.


Het beleid voor windenergie is vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel en de provinciale Omgevingsverordening. In dit beleid is vastgesteld in welke gebieden en onder welke voorwaarden plaatsing van windmolens in Overijssel mogelijk is. Windpark De Veenwieken is gelegen in één van de gebieden die aangemerkt is als kansrijk zoekgebied. De Provincie Overijssel wil dat gemeenten zelf windmolenparken ontwikkelen. In 2011 heeft de gemeente Ommen besloten geen medewerking te willen verlenen aan het plaatsen van windmolens. In zo'n geval treedt de Crisis- en Herstelwet in werking en is de Provincie Overijssel verplicht om een inpassingsplan (een provinciaal bestemmingsplan) vast te stellen en de rol van de gemeente Ommen over te nemen. Zie voor meer informatie: http://www.overijssel.nl/thema's/ruimtelijke/windenergie/.