Wie doet wat

Windpark De Veenwieken is een gezamenlijk initiatief van De Wieken B.V. (Windunie, ABN AMRO en Greenchoice) en Pure Energie. Zij hebben de windmolens gebouwd en exploiteren deze nu.

De gemeente Hardenberg en provincie Overijssel zijn de overheden die besluiten hebben genomen over het bestemmingsplan, inpassingsplan en de vergunningen voor het windpark.