Omgeving & participatie

Wij vinden het belangrijk dat de omgeving is betrokken bij het windpark, zowel bij het proces als bij de mogelijkheid om financieel te participeren in het windpark.

Communicatie rondom het proces

Wij als initiatiefnemers vinden het belangrijk om contact te zoeken en te houden met de omgeving. Er zijn tijdens de planvorming en bouw van het windpark meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd, gesprekken gevoerd met omwonenden en (nieuws)brieven verstuurd. Ook zijn excursies georganiseerd naar een windpark met vergelijkbare afmetingen. Verder was er tijdens de bouwfase een waarborgcommissie ingericht waardoor er structureel contact was tussen overheden, een vertegenwoordiging van de omgeving en initiatiefnemers van het windpark.

Heeft u interesse om op de hoogte te blijven van de voortgang van het windpark, dan kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief. We zijn bereikbaar via het mailadres info@windparkveenwieken.nl. Natuurlijk kunt u ook de laatste stand van zaken volgen via deze website.

Kwaliteit gebied verbeteren

De realisatie van een windpark heeft impact op het landschap. Daarom vindt zowel de gemeente Hardenberg als de provincie Overijssel het belangrijk dat de initiatiefnemers investeren in de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving, zodat het gebied ook in de toekomst aantrekkelijk blijft om in te wonen en te ondernemen. Dit is vastgelegd in de provinciale regeling Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). Daarnaast bieden wij – de initiatiefnemers – de bewoners van het gebied de mogelijkheid om te participeren in het windpark. 

De gemeente en provincie hebben met De Wieken en Pure Energie afgesproken dat er een financiële bijdrage aan de landschappelijke ontwikkeling van het gebied de Veenwieken en omgeving wordt geleverd.