Omgeving & participatie

Communicatie rondom het proces

Wij als initiatiefnemers vinden het belangrijk om contact te zoeken en te houden met de omgeving. Er zijn tijdens de planvorming en bouw van het windpark meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd, gesprekken gevoerd met omwonenden en (nieuws-)brieven verstuurd. Ook zijn excursies georganiseerd naar een windpark met vergelijkbare afmetingen. Verder was er tijdens de bouwfase een waarborgcommissie ingericht waardoor er structureel contact was tussen overheden, een vertegenwoordiging van de omgeving en initiatiefnemers van het windpark.

Heeft u interesse om op de hoogte te blijven van de voortgang van het windpark, dan kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief. We zijn bereikbaar via het mailadres info@windparkveenwieken.nl. Natuurlijk kunt u ook de laatste stand van zaken volgen via deze website.

Kwaliteit gebied verbeteren

De realisatie van een windpark heeft impact op het landschap. Daarom hebben de gemeente en provincie met De Wieken en Pure Energie afgesproken dat er een financiële bijdrage aan de landschappelijke ontwikkeling van het gebied de Veenwieken en omgeving wordt geleverd. We vinden het belangrijk te investeren in de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Dit is vastgelegd in de provinciale regeling Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). 

Daarnaast was er de mogelijkheid voor bewoners van het gebied om te participeren in het windpark. Omdat de animo hiervoor niet hoog genoeg was, is besloten ook dit geld ter beschikking te stellen aan de gemeenten Hardenberg en Ommen, om te investeren in de omgeving.