Alle windmolens zijn gebouwd

20 december 2019 Matthijs Oppenhuizen

De tien windmolens zijn gebouwd en daarmee zijn de bouwwerkzaamheden afgerond. Inmiddels zijn de hijskranen ook uit het gebied weggehaald en leveren zes van de tien windmolens elektriciteit aan het net. De komende weken wordt er met name in de windmolens zelf gewerkt. Apparatuur wordt aangesloten en in werking gezet en de windmolens worden uitvoerig getest om zeker te weten dat alles goed werkt. Dat betekent dat geleidelijk aan steeds meer windmolens in bedrijf worden gesteld. Het streven is dat in de loop van februari alle windmolens zijn getest en formeel zijn opgeleverd aan de initiatiefnemers van het windpark (De Wieken en Pure Energie).

Opruimen van bouwplaats
Nu de bouw is afgerond en de windmolens in bedrijf worden gesteld, wordt het ook tijd om de bouwplaats op te ruimen.
Zo wordt  medio eind januari/ begin februari het ketenpark op de hoek van de Schapendijk en de Dwarsweg opgeruimd. De planning is dat, afhankelijk van het weer, tussen begin februari tot uiterlijk eind maart de kraanopstelplaatsen grotendeels worden opgeruimd. Deze zijn tijdens de bouw groter dan tijdens de exploitatiefase van de windmolens, zodat er voldoende ruimte is om de windmolens op te bouwen. Het opruimen houdt vooral in dat er menggranulaat wordt afgevoerd met vrachtwagens. Dit wordt uitgevoerd door aannemer KWS, dezelfde aannemer die de wegen en kraanopstelplaatsen heeft aangelegd. KWS zorgt er dan eveneens voor dat de wegen binnen het windpark en de kraanopstelplaatsen van een definitieve asfaltlaag worden voorzien. We houden u op de hoogte over deze werkzaamheden.

Geen werkzaamheden tijdens de feestdagen
Tijdens de feestdagen wordt er niet gewerkt op het windpark. Vanaf 6 januari 2020 zijn er weer medewerkers werkzaam. Wel zijn we bereikbaar via info@windparkdeveenwieken.nl of telefonisch met Matthijs Oppenhuizen op 06-57870755.