Geluid en slagschaduw tijdens testfase

07 februari 2020 Matthijs Oppenhuizen

Er wordt aan gewerkt dat het windpark over enige tijd volledig in normaal bedrijf is. Tot die tijd worden er tests gedaan met de windmolens en alle instellingen tot op detailniveau gecontroleerd. Een gevolg daarvan is dat omwonenden momenteel bijvoorbeeld soms slagschaduw kunnen ervaren op momenten dat het volgens de slagschaduwkalender die ze eerder van ons ontvingen niet zou gebeuren. We krijgen daarover de laatste tijd enkele vragen en opmerkingen en daarom gaan we daar in dit bericht nader op in.

Het is tijdens de noodzakelijke tests vereist dat de windmolens zonder beperkingen kunnen draaien. Dat is om zeker te weten dat alle apparatuur en instellingen onder deze maximale druk goed presteren. Daarom zijn er periodes in de testfase dat bijvoorbeeld de stilstandsvoorziening voor slagschaduw wordt uitgeschakeld. Deze voorziening zorgt er normaal gesproken voor dat de windmolens worden stilgezet om de hoeveelheid slagschaduw op woningen te beperken. Als deze voorziening tijdens een test de windmolen stopt, kan dat de test verstoren. Doordat deze voorziening tijdelijk uitstaat tot normaal bedrijf van het windpark, kunnen omwonenden momenteel op andere momenten dan voorzien slagschaduw ervaren.

Dit geldt ook voor geluid. De windmolens zullen tijdens de exploitatiefase zo ingesteld staan dat deze aan de normen voldoen rond geluid. In de testfase worden de windturbines zonder beperking worden getest. Dit kan ertoe leiden dat de windmolens momenteel soms tijdelijk meer geluid maken dan straks, als het windpark in de normale operationele fase is.

We kunnen ons voorstellen dat dit voor omwonenden hinderlijk is. Daarom wordt er geprobeerd de tests zo goed en snel mogelijk uit te voeren. Als de windmolens volledig zijn goedgekeurd, kunnen deze formeel worden opgeleverd en worden de stilstandsvoorziening voor slagschaduw en andere benodigde instellingen toegepast. Er is dus momenteel sprake van een tijdelijke situatie die naar verwachting binnen enkele weken wordt beëindigd.