Instellingen geluid en slagschaduw ingeschakeld

23 april 2020 Matthijs Oppenhuizen

Inmiddels zijn bij alle windmolens de instellingen voor geluid en slagschaduw ingeschakeld. Deze instellingen beperken onder andere de hoeveelheid slagschaduw die woningen in de omgeving kunnen ontvangen.

Deze instellingen waren niet ingeschakeld in de testfase van de windmolens, zoals gemeld in ons nieuwsbericht van 24 maart.

De bouwfase is inmiddels formeel afgerond. De aannemers en andere partijen die waren ingeschakeld voor de bouw hebben het windpark overgedragen aan De Wieken en Pure Energie. Het windpark is daarmee nu in de exploitatiefase. Alle werkzaamheden zijn afgerond, op enkele minieme restpunten na. Deze worden onder regie van de beheerders van De Wieken en Pure Energie uitgevoerd.

Formulier monitoring slagschaduw op website
Nu de instellingen voor geluid en slagschaduw zijn ingeschakeld, staat ook het slagschaduwformulier weer op onze website. U vindt het formulier op de homepage, klik daarvoor hier.

Waar is het formulier voor bedoeld?
Enkele tientallen omwonenden kregen enige tijd geleden van ons een brief over slagschaduw, inclusief een slagschaduwkalender voor hun woning. De slagschaduwkalender geeft aan wanneer omwonenden tijdens de exploitatiefase van het windpark de slagschaduw kunnen verwachten die zij wettelijk gezien kunnen ervaren (maximaal 5 uur en 40 minuten per jaar). Deze slagschaduwkalender is gestuurd naar iedereen die 5 uur en 40 minuten uur slagschaduw per jaar kan ervaren.
Of deze slagschaduw voor omwonenden hinderlijk is, hangt bijvoorbeeld af van de momenten waarop omwonenden thuis zijn en de plek van ramen in de woning ten opzichte van een windmolen. Als omwonenden komend jaar hinder van de slagschaduw ervaren, kunnen zij dit op dit formulier via onze website aangeven.

Wat doen wij met meldingen over slagschaduwhinder?
Op basis van de ervaringen van omwonenden (die we een jaar lang inventariseren) kunnen we vervolgens kijken of we iets kunnen veranderen aan de instellingen van de stilstandsvoorziening voor slagschaduw. We kunnen bijvoorbeeld de (wettelijk toegestane) slagschaduw op andere momenten laten plaatsvinden, zodat omwonenden er wellicht minder last van hebben.
Een melding doen op het formulier betekent niet dat er direct iets kan worden aangepast aan de instellingen. We moeten eerst enige tijd inventariseren hoeveel en welke meldingen er komen. Aan de hand daarvan kunnen we mogelijk nieuwe instellingen voor de stilstand bepalen.

Waar kan ik terecht met andere meldingen of vragen?
Heeft u andere vragen of meldingen die niet over het slagschaduwformulier gaat? Dan kunt u dit melden door via info@windparkdeveenwieken.nl of telefonisch via 030 - 2072209.