Negen windmolens gebouwd

05 december 2019 Matthijs Oppenhuizen

Inmiddels zijn negen van de tien windmolens gebouwd. De laatste windmolen die momenteel wordt gebouwd, is windmolen 3. De eerste onderdelen hiervan zijn inmiddels geplaatst. Wanneer de bouw van deze windmolen is afgerond, kunnen we nog niet exact melden. De voortgang van de hijswerkzaamheden is voor een belangrijk deel afhankelijk van het weer.

Windmolens 1, 5, 9 en 10 produceren inmiddels elektriciteit, maar staan zo af en toe nog wel stil voor onderhoud. De overige windmolens worden de komende maanden aangesloten, getest en vervolgens in bedrijf gesteld.

Overigens zijn er in de twee weken kerstvakantie geen activiteiten op de bouwplaats.

Hijskranen afvoeren

De hijskranen die zijn gebruikt om de windmolens te bouwen, worden nog voor het einde van dit jaar uit het gebied afgevoerd. Dat gaat op dezelfde manier zoals de hijskranen naar de bouwplaats werden gebracht: in delen, via speciaal transport. Deze vrachtwagens rijden via de Schapendijk het gebied uit, richting café-restaurant De Bootsman. Daar slaan de vrachtwagens linksaf naar de N36.

Brugleuning hersteld

Vanwege de omvang van de windmolenonderdelen moesten er enkele aanpassingen worden gedaan langs de aanvoerroute. Eén daarvan was aan de brug in de Van Rooyens Hoofdwijk. We hadden één van de brugleuningen tijdelijk verwijderd, omdat de brug anders te smal is voor de windmolenonderdelen om te passeren. Er stond op de momenten dat er geen transporten waren een tijdelijke leuning, afgezet met een rood-witte barrière en rood-witte verkeersborden.

Omdat alle windmolenonderdelen inmiddels op hun plek van bestemming zijn aangekomen, is de brugleuning weer in oude staat teruggebracht, zoals u op onderstaande foto kunt zien.

Brugleuning WP De Veenwieken